Het Flevolands Archief is een van de 12 Regionaal Historische Centra in Nederland en is gevestigd in Lelystad. De basis van het archief wordt gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject, de grootste polder ter wereld en één van de grootste waterbouwkundige projecten die ooit zijn uitgevoerd door het Rijk. Interessant hierbij is dat deze werkzaamheden veelal zijn vastgelegd op foto of film, wat resulteert in een prachtige unieke beeldcollectie

Het Flevolands Archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties. In Het Flevolands Archief vindt u tekeningen, foto's, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland.

Het Flevolands Archief is een openbaar lichaam en is samenwerkingspartner voor diverse overheidsorganen. Dit zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de  gemeenten Dronten, LelystadUrk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

Flevoland is de jongste provincie van Nederland en daarmee is Het Flevolands Archief beheerder van een jong archief maar de oudste archieven dateren van ver voor die tijd. Van de eilanden Urk en Schokland is veel materiaal bewaard gebleven.  Onderwerpen als waterbeheersing, architectuur, kunst in de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling zijn belangrijke onderwerpen. Onze archieven zijn daarmee niet alleen te gebruiken voor historisch onderzoek maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe plannen.

HFA verzamelt ook archieven van particulieren. Dit zijn bedrijven, verenigingen, stichtingen, etc. die in een plaats of in de provincie een belangrijke rol hebben gespeeld.

 

Onze Kernwaarden
  • verbinding en samenwerking,
  • betrouwbaarheid en authenticiteit,
  • ontwikkeling, innovatie en toekomstbestendigheid
  • welbevinden voor iedereen: gezondheid en geluksgevoel
De Missie van Het Flevolands Archief

Bij HFA ervaar je hoe het unieke leven op het jongste stukje Nederland is ontstaan, zich ontwikkelt en hoe we dit voor de toekomst op een vernieuwende en verbindende manier vastleggen en delen.

Onze Visie
  • Volledige collectie en archieven digitaal
  • Dynamisch, constant in beweging
  • Zoveel mogelijk mensen virtueel bereiken met onze collecties, met huidige én toekomstige technieken
Bestuur en medewerkers

Het Flevolands Archief is vanaf 1 januari 2021 een zelfstandige organisatie. Tot deze datum werd er samengewerkt met het Utrechts Archief. De organisatie bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en de werkorganisatie. Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden die aangewezen worden door de deelnemers. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, die ook lid zijn van het algemeen bestuur. De werkorganisatie wordt aangestuurd door de directeur. Naast de directeur zijn er archivarissen, een studiezaalmedewerker en medewerkers met bedrijfsvoeringstaken werkzaam.

Organogram

Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024

Publieksjaarverslag 2022

Servicebeleid