17 maart 2021

Op 11 maart ontvingen wij het archief van Jan Bos uit handen van de heer Paul Keuning van de Werkgroep Ornitologisch Erfgoed. Deze werkgroep probeert de collecties van vogelaars veilig te stellen.

Archief

Het archief bestaat uit een lijvige schrijfmap op folioformaat, waarin Jan Bos in de jaren ‘50 zijn vogelbelevenissen in bloemrijke taal beschreef. Verder zijn er 31 cahiers, waarin over de periode 1960 tot en met 2011, jaarlijks alle waargenomen vogelsoorten genoteerd staan. 

Jan Bos

Jan L. Bos was een actief vogelaar. Met veel oog voor detail kon hij vaak bijzondere vogels noteren in zijn vogeldagboeken. Hij mobiliseerde natuur- en vogelliefhebbers wanneer het ging om aantasting van die natuur. De heer Bos was in 1967 medeoprichter van Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken. Van 1970 tot 2010 woonde hij in de Flevopolder, eerst in Lelystad, later in Almere. Hij noteerde nauwgezet in die 40 jaren alle waargenomen vogelsoorten. Op de radio behandelde Jan Bos twee jaar lang natuuronderwerpen in het Tros-programma ‘Weg Wezen’.  Hij gaf regelmatig vogellezingen, waarbij hij kon putten uit de vele buitenlandse vogelreizen die hij als gids voor de door hem opgerichte stichting Natuurreizen maakte.

Inzage

De collectie Jan Bos is na de lockdown in te zien op onze studiezaal.

(foto: G. Brouwer)