20 januari 2021

Op 20 januari is het openbaarheidsdag bij Het Flevolands Archief.

Er zijn onder andere dossiers openbaar geworden van de Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet en de Directie van de Wieringermeer. Omdat een beperking van openbaarheid vaak wordt vastgelegd voor 100, 75, 50 of 20 jaar, betreft het vooral stukken met als eindjaar 1920, 1945, 1970 en 2000.

Dit is de volledige lijst met openbaar gekomen stukken:

Openbaar 2021