0786_086
Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", overlijdensakten
Licentie:
Wijzigingsdatum toegang:
18-02-2022
Wijzigingsdatum dataset:
20-02-2022
Data-eigenaar:
Het Flevolands Archief
Verstrekker:
Het Flevolands Archief