0022
Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi-, Eem- en Flevoland
Licentie:
Wijzigingsdatum toegang:
04-01-2020
Wijzigingsdatum dataset:
05-01-2020
Data-eigenaar:
Het Flevolands Archief
Verstrekker:
Het Flevolands Archief