0018
Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, grondgebied toekomstige gemeente Lelystad en de gemeente Lelystad, Hinderwetvergunningen
Licentie:
Wijzigingsdatum toegang:
09-10-2022
Wijzigingsdatum dataset:
16-10-2022
Data-eigenaar:
Het Flevolands Archief
Verstrekker:
Het Flevolands Archief