Uw zoekacties: Projectbureau Flevoland

0948 Projectbureau Flevoland

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het Projectbureau Flevoland
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventaris
4. Actualisatie 2002
Inventaris
6. Bijlage: Lijst houdende opgaaf van vernietigde dossiers
0948 Projectbureau Flevoland
Inventaris
6.
Bijlage: Lijst houdende opgaaf van vernietigde dossiers
Classificatie: .07.11
Onderwerp: Instelling gemeente Almere.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Interdepartementale Stuurgroep Bestuurlijke aangelegenheden. (ISBAF). Instelling, samenstelling en opheffing. 1979 - 1985.; 1; V
Bestuursovereenkomst Staat der Nederlanden met gemeente Almere. 1985.; 2; V
Interdepartementale Stuurgroep Bestuurlijke aangelegenheden (ISBAF). Vergaderingen. 1983.; 119; V
ISBAF. Werkgroep Bestuurlijk juridische maatregelen. Vergaderingen. 1980 - 1981.; 120; V
ISBAF. Werkgroep Bestuurlijk juridische maatregelen. Vergaderingen. 1982.; 121; V
ISBAF. Werkgroep Overdracht rijkseigendommen. Vergaderingen. 1980 - 1981.; 122; V
Classificatie: .07.157
Onderwerp: Gemeentelijke indeling dijken.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Twee dijken bij Marken. 1985.; 169; V
Classificatie: 07.23
Onderwerp: Interprovinciaal Overleg.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Deelname. 1980 - 1985.; 176; V
Interprovinciaal Overleg. Reorganisatie. 1985.; VL 64
Wet gemeenschappelijke regeling. Interprovinciaal Overleg. 1985.; VL 67
IPO- Algemene en Personeelszaken. Vergaderingen. 1985.; 177; V
Bestuurlijke Organisatie. Vergaderingen. 1985.; 178; V
Financiën. Vergaderingen. 1984 - 1985.; 179; V
Maatschappelijk Welzijn. Vergaderingen. 1984.; 175; V
Maatschappelijk Welzijn. Vergaderingen. 1985.; 180; V
Maatschappelijk Welzijn. Gestructureerd en ambtelijk overleg. Vergaderingen. 1984 - 1985.; 181; V
Ruimtelijke Ordening. Vergaderingen. 1985.; 182; V
Gezondheid. Vergaderingen. 1984.; 184; V
Gezondheid. Vergaderingen. 1985.; 185; V
Gezondheid/werkgroep W.Z.V./W.V.G. Vergaderingen. 1984.; 186; V
Gezondheid/werkgroep W.Z.V./W.V.G. Vergaderingen. 1985.; 187; V
Volksgezondheid bilateraal overleg / drie overheden overleg. Vergaderingen. 1984 - 1985.; 213; V
Verkeer en Vervoer. Vergaderingen. 1985.; 183; V
Classificatie: .07.28/.07.352
Onderwerp: Financiële aangelegenheden
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Provinciale comptabiliteitsvoorschriften. 1979 - 1985.; 199; V
Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften. 1982 - 1985.; 200; V
Toepassing art. 12. Financiële verhoudingswet 1984 voor gemeente Lelystad 1984.; 202; V
Gemeentefonds. Uitkeringen. 1984 - 1985.; 203; V
Provinciefonds. 1984 - 1985.; 204; V
Classificatie: .07.281
Onderwerp: Financiële verhoudingswet gemeente Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Uitkeringen over de jaren 1979 t/m 1982. 1984 - 1985.; 36; V
Classificatie: .07.351
Onderwerp: (Ver)handelingen rondom onroerende goederen gemeente Lelystad/Almere.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vaststelling grondprijzen. 1984 - 1985.; 37; V
Wijziging tenaamstelling onroerende goederen gemeenten Almere en Lelystad. 1985.; 38; V
Classificatie: .07.353.33
Onderwerp: Dienst-auto' s.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Algemeen. 1985.; 196; V
Classificatie: .07.355.52
Onderwerp: Automatisering
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Automatisering Personeels- en salarisadministratie. 1985.; 194; V
Classificatie: .07.57
Onderwerp: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Instructie voor de secretaris. 1962.; 189; V
Classificatie: .07.57
Onderwerp: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Benoeming R.H.A. van Duin als directeur. 1975.; 190; V
Classificatie: .07.76
Onderwerp: Provinciewet.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Voorontwerp. 1985.; 214; V
Classificatie: .07.812
Onderwerp: Officiële werkbezoeken.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
1984 - 1985; 216; V
Classificatie: .07.852
Onderwerp: Subsidies niet provinciaal ingedeelde gebieden.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Stichting Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 1979 - 1985.; 102; V
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en vervangend provinciale subsidies incl. besteding. 1981 - 1984.; 104; V
Classificatie: .07.853
Onderwerp: Goedkeuring gemeentegaranties.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Procedure verlening goedkeuring. 1983 - 1985.; 217; V
Classificatie: -1.75
Onderwerp: Openbare orde.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Wet Openbare Manifestaties. 1984 - 1985.; 221; V
Ontoelaatbare publicaties in de gemeente Almere. 1983.; 223; V
Toepassing Vuurwapenwet i.v.m. afgifte bijzondere Machtigingen. 1972 - 1981.; 224; V
Classificatie: -1.754.213.1
Onderwerp: Uitvoering woonwagenwet gemeente Dronten
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Afgifte vergunningen. 1983 - 1985.; 86; V
Classificatie: -1.754.213
Onderwerp: Uitvoering woonwagenwet gemeente Lelystad.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Afgifte vergunningen 1977 - 1985; 39; V
Classificatie: -1.765
Onderwerp: Dierenbescherming.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vogelwet 1936. Uitvoering. 1983.; 238; V
Muskusrattenbestrijding. 1984 - 1985.; 240; V
Botulisme. 1980 - 1981.; 241; V
Classificatie: -1.777.1
Onderwerp: Gezondheidszorg.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Uitvoering wet ambulancevervoer. 1979 - 1984.; 247; V
Gezondheidsvoorlichting en opvoeding in Flevoland (GVO). 1984.; 248; V
Tandheelkunde. 1985.; 249; V
Classificatie: -1.777
Onderwerp: Milieu
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Verplaatsing Rutte Recycling B.V. 1985.; 256; V
Wet geluidshinder. Uitvoering. 1984 - 1985.; 258; V
Wet Luchtverontreiniging. Uitvoering. 1985.; 259; V
Autowrakkenplannen overige provincies. 1985.; 270; V
Hygiëne van de bodem. 1985.; 271; V
Wet inzake de luchtverontreiniging. 1970 - 1982.; 272; V
Hygiëne van het water. 1985.; 273; V
Classificatie: -1.777
Onderwerp: Milieuaangelegenheden gemeente Dronten.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Kosten uitvoering 1980 - 1985; 72; V
Classificatie: -1.777.26
Onderwerp: Aanvraag vergunning t.b.v. chemische afvalstoffen gemeente Almere.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Aanvragen. 1982 - 1985; 6; V*
*Betreft vergunning aanvragen bij VROM (DG voor de milieuhygiëne). Ter kennisneming ontvangen.
Classificatie: -1.777.26
Onderwerp: Chemische afvalstoffen gemeente Dronten
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vergunningen. 1982 - 1985.; 73; V*
*Betreft vergunning aanvragen bij Ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne. Ter kennisneming ontvangen.
Classificatie: -1.777.26
Onderwerp: Uitvoering wet chemische afvalstoffen gemeente Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vergunningen. 1982 - 1984.; 40; V*
*Betreft vergunning aanvragen bij VROM (DG voor de milieuhygiëne). Ter kennisneming ontvangen.
Classificatie: -1.777.4
Onderwerp: Wet geluidshinder
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Uitvoering WGH. 1981 - 1982.; 226; V
Classificatie: -1.777.4
Onderwerp: Wet geluidshinder gemeente Almere.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Uitvoering 1982 - 1985; 8; V
Verzoek vaststellen hogere grenswaarden gebieden 2.F, 3.G 1985.; 9; V
Geluidsplannen. nrs 1 t/m 33.; 116; V
Geluidsplannen. nrs. 34 t/m 45.; 117; V
Plan ex. artikel 11. Geluidsplan Almere. (geluidshinder door weg- en railverkeer). 1983.; 118; V
Classificatie: -1.777.4
Onderwerp: Wet geluidshinder gemeente Dronten.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vaststelling hogere grenswaarden t.b.v. wooncentrum voor ouderen bestemmingsplan lijzijde - De Oost. 1983 - 1985.; 74; V
Classificatie: -1.777.4
Onderwerp: Wet geluidshinder gemeente Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Algemeen. 1984 - 1985.; 41; V
Verzoek om hogere waarden t.b.v. derde partiële herziening van bestemmingsplan Lelystad-Gardiaan 1979. 1985; 42; V
Classificatie: -1.777.4
Onderwerp: Wet geluidshinder gemeente Zeewolde
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Verzoek vaststelling hogere grenswaarde t.b.v. bestemmingsplan Centrum 1984. 1985.; 97; V
Classificatie: -1.777.51
Onderwerp: Hinderwetvergunningen OL ZIJP/gemeente Almere.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Bedrijfsgebouw dienst PW / Brandweer / GGD. 1981 - 1985.; 5; V
1e gemeentelijke scholengemeenschap Almere-Stad. 1984.; 12; *
Brandweerkazerne op Markerkant. 1985.; 13; *
Stadhuis aan het stadhuisplein. 1985.; 14; *
Politiebureau te Almere-Haven. 1985.; 15; *
Politiebureau Flevostraat. 1982 - 1984.; 16; *
*dossiers zijn overgedragen aan gemeente Almere i.v.m. overdracht bevoegdheden ihkv de Wet Milieubeheer.
Classificatie: -1.777.51
Onderwerp: Hinderwetvergunningen t.b.v. diverse diensten en bedrijven. Gemeente Almere
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. Sporthal in het Stadspark. 1978 - 1979.; 19; *
* dossier is overgedragen aan de gemeente Almere i.v.m overdracht bevoegdheden i.h.k.v. de Wet Milieubeheer.
Classificatie: -1.777.51
Onderwerp: Hinderwetvergunningen NV. PGEM in de gemeente Almere.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Warmtekrachtcentrale De Vaart I (niet doorgegaan) 1982 - 1983.; 10; V
Warmtekrachtcentrale De Vaart II (niet doorgegaan) 1982.; 11; V
Classificatie: -1.777.51
Onderwerp: Hinderwetvergunningen gemeente Dronten.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Hoofdsteunpunt gelegen aan de Houtwijk 20-22. 1985.; 75; V*
Gemeentehuis De Rede 1. 1981 - 1982.; 77; *
* dossier 77 is overgedragen aan de gemeente Dronten bevoegdheden i.h.k.v. de Wet Milieubeheer. V* vergunning verleent door gemeente Dronten. Ter kennisneming ontvangen
Classificatie: -1.777.51
Onderwerp: Hinderwetvergunningen verleent aan de gemeente Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Politiebureau aan de Doelen 10-01. 1984 - 1985.; 46; *
Stadhuis en bibliotheek. 1985.; 47; *
Zuiderzeeziekenhuis I. 1980 - 1985.; 49; *
Zuiderzeeziekenhuis II. Tekeningen. 1980.; 50; *
Diverse vergunningen I 1980 - 1984.; 51; *
*dossiers zijn overgedragen aan de gemeente Lelystad i.v.m. overdracht bevoegdheden. I.h.k.v. de Wet Milieubeheer.
Classificatie: -1.777.6
Onderwerp: Afvalstoffenplannen.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Afvalstoffenplan Noord-Holland, 1980 - 1983.; 260; V
Afvalstoffenplan Utrecht. 1981 - 1982.; 261; V
Afvalstoffenplan Utrecht Bijlagen.; 262; V
Classificatie: -1.777.65
Onderwerp: Wet Luchtverontreiniging gemeente Lelystad.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vergunning Denka chemie b.v. (niet doorgegaan) 1985.; 54; V
Classificatie: -1.777.811.3
Onderwerp: Streekplannen
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Ontwerp streekplan voor Gooi- en Vechtstreek. 1984. .; 275; V
Ontwerp streekplan Utrecht. 1984 - 1985.; 276; V
Streekplan Amsterdam Noordzeekanaal-gebied (ANZKG). 1985.; 277; V
Voorontwerp streekplan Noordwest-Overijssel. 1985.; 285; V
Classificatie: -1.778
Onderwerp: Ruimtelijke ordening en bestuurlijke positie gemeente Dronten,
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
1972 - 1978.; 95; V
Classificatie: -1.778.3
Onderwerp: Drinkwatervoorziening.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Tweede structuurschema drink- en industriewatervoorziening. 1982.; 279; V
Grondwaternet Waterleidingsbedrijven. Bijlagen. 1970.; 278; V
Verzelfstandiging waterleidingsbedrijf Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. 1984 - 1985.; 280; V
Verordening bescherming waterwingebieden Flevoland. 1985.; 281; V
Vereniging van exploitanten van waterleidingsbedrijven in Nederland. Tweede tienjarenplan(1983 -1995). 1983.; 115; V
Grondwaternet Waterleidingbedrijven. 1970 - 1983.; 441; V
Classificatie: -1.778.41
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Uitvoering. 1985.; 282; V
Classificatie: -1.778.5
Onderwerp: Ruimtelijk ordening / Volkshuisvesting.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting (PCV). Vergaderingen. 1985.; 283; V
Structuurschets voor de verstedelijking. 1981 - 1984.; 286; V
Woonruimtewet 1947. Uitvoering. 1979 - 1982.; 293; V
Provinciaal Woonwagenplan Overijssel. 1985.; 294; V
Classificatie: -1.778.53
Onderwerp: Woningbouwcontigenten gemeente Zeewolde.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
VL 134 (-1.778.54) Leefbaarheid kleine kernen. 1984 - 1985.; V
Classificatie: -1.78
Onderwerp: Rampenbestrijding, Openbare veiligheid.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Reorganisatie en de rol van de DGD daarbij. 1985.; 101; V
Organisatieverordening brandweer Almere. 1982.; 296; V
Classificatie: -1.79
Onderwerp: Instelling waterschappen in de provincie Flevoland.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Ontwerp koninklijk besluit overdracht rijkseigendommen naar het waterschap Flevoland. 1985.; 155; V
Idem. Bijlage 1 en 3. 1985.; 152; V
Ontwerp koninklijk besluit overdracht rijkseigendommen naar het waterschap Noordoostpolder. 1985.; 156; V
Idem. Bijlage 1 t/m 4. 1985.; 153; V
Classificatie: -1.79
Onderwerp: Waterstaatszorg.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Landelijke commissie voor de coördinatie van het Ontgrondingenbeleid. 1984 - 1985.; 301; V
Commissie waterbeheer Flevoland. Bijlagen bij vergadering 1985. 1985.; 309; V
Grondwaterbeheer Flevoland. Studierapport. 1985. VL 137 (-1.791.14) Grondwateraangelegenheden. 1985.; 315; V
Grondwaterwet. 1982 - 1985.; 314; V
Classificatie: -1.79.14
Onderwerp: Vergunningen grondwaterwet gemeente Almere.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Afgifte vergunningen 1985.; 22; V
Classificatie: -1.791.14
Onderwerp: Uitvoering grondwaterwet gemeente Dronten
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vergunningen. 1985.; 87; V
Classificatie: -1.791.14
Onderwerp: Vergunningen grondwaterwet gemeente Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vergunningen. 1985.; 55; V
Classificatie: -1.791.14
Onderwerp: Uitvoering grondwaterwet gemeente Zeewolde.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vergunningen. 1984 - 1985.; 100; V
Classificatie: -1.81
Onderwerp: Verkeer en Vervoer ter land, lucht en op het water.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Openbaar vervoer. 1984 - 1985.; 302; V
Rapporten wegen en kanalennet. 1954 - 1976.; 303; V
Wegbeheer (documentatie van heidemij). 1985.; 304; V
Rijkswegen. 1977 - 1984.; 305; V
Wet Uitkering Wegen. 1985.; 306; V
VL 141 (-1.811.111) Wet Uitkering Wegen. Oktober - November 1985.; V
Wegenwet. Bestemmingen ex. art. 4. 1911 - 1985.; 320; V
Wet autovervoer personen; richtlijnen ontheffing eis van vakbekwaamheid taxiondernemers. 1981 - 1982.; 321; V
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Uitvoering. 1976 - 1985.; 322; V
Ligplaatsenverordening Almere. 1982.; 324; V
Classificatie: -1.81
Onderwerp: Overdracht rijkseigendommen aan de provincie Flevoland
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Overdracht waterstaatswerken. 1985.; 157; V
Classificatie: -1.81
Onderwerp: Overdracht wegen,
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Overdracht van het Rijk aan de gemeente Dronten en NOP. 1984 - 1985.; 88; V
Classificatie: -1.817
Onderwerp: Telecommunicatie
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Mediawet. 1985.; 326; V
Classificatie: -1.82
Onderwerp: Economische aangelegenheden.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Kamer van Koophandel en fabrieken. 1985.; 332; V
Classificatie: -1.821.14
Onderwerp: Herkeuren van maten, gewichten etc, in het gebied ZIJP en Dronten.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
1972 - 1984; 89; V
Uitvoering IJkwet 1937; herkeuring maten, gewichten en meetwerktuigen 1962 - 1971; 328; V
Classificatie: -1.824.1
Onderwerp: Energievoorziening
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Aanleg van een hoogspanningslijn van Hattem naar Lelystad 1969 - 1971; 201; V
Gasverordening. 1977.; 335; V
Classificatie: -1.824.1
Onderwerp: Aanleg hoofdaardgasleidingen in de gemeente Dronten.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
1972 - 1976; 91; V
Classificatie: -1.83
Onderwerp: Arbeid / werkgelegenheid.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Werkvoorzieningschap "Het oude en nieuwe land". 1984 - 1985; 342; V
Werkvoorzieningschap Gooi en Vechtstreek. 1985.; 343; V
Classificatie: -1.84
Onderwerp: Gezondheidszorg.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Revalidatiecentrum "De Trappenberg". 1985.; 355; V
Stichting Dagverblijven Geestelijk / Lichamelijk gehandicapten Flevoland. 1981 - 1984.; 356; V
Tijdelijke verstrekkingenwet MADI. Planning geestelijke gehandicaptenvoorzieningen in Flevoland. 1979 - 1985.; 358; V
Idem. 1983 - 1985.; 362; V
Zwakzinnigenzorg. Uitvoering. 1981 - 1985.; 359; V
Vereniging 's-Heren Loo - Lozenoord. Dependance zwakzinnigeninrichting. 1981 - 1985.; 361; V
Classificatie: -1.842
Onderwerp: Verpleeghuis(zen) in Lelystad.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Oprichting. 1978 - 1983.; 63; V
Classificatie: -1.842.11
Onderwerp: Wet ziekenhuisvoorzieningen
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Richtlijnen ex. art. 3 (planning voorzieningen). Uitvoering. 1980 - 1983.; 347; V
Beddenvermindering volgens de 3,7%-norm. Uitvoering 1982 - 1983.; 348; V
Prioriteiten(overzichten) bouwinitiatieven 1981 - 1985.; 349; V
Heroverweging bouwinitiatieven intramurele gezondheidszorg 1983.; 350; V
WVZ. Uitvoering. 1980 - 1985.; 354; V
Classificatie: -1.842.11
Onderwerp: Ziekenhuizen.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Richtlijnen verwijdering ziekenhuisafval. 1981 - 1985.; 268; V
Richtlijnen verwijdering ziekenhuisafval. Bijlagen.; 269; V
Classificatie: -1.843.11
Onderwerp: Zuiderzeeziekenhuis Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Algemeen. 1979 - 1985.; 57; V
Instelling verordening bestuurscommissie algemeen ziekenhuis Lelystad 1979 - 1985.; 58; V
Deelname aan Stichting Regionale Instelling voor Geestelijk Gezondheidszorg Flevoland RIGG. 1985.; 59; V
Classificatie: -1.842.2
Onderwerp: Vestiging van een eenheid van de "open Ankh" te Almere
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Oprichting multifunctionele eenheid (MEF). 1985.; 26; V*
*Stukken van het ministerie van WVC
Classificatie: -1.842.3
Onderwerp: Inrichtingen voor zwakzinnigen in de gemeente Almere
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Stichting Flevobolder. 1981 - 1985; 27; V*
Stichting dagverblijven geestelijk / lichamelijk gehandicapten Flevoland. Gecombineerd dagverblijf / dagverblijf voor ouderen. 1983 - 1984; 28; V*
*Stukken van het ministerie van WVC
Classificatie: -1.842.3
Onderwerp: Gehandicapten, dagverblijven etc. in de gemeente Dronten
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Stichting Gezinsvervangende Tehuizen Flevoland Planningsverklaring. 1981 - 1982.; 92; V
Classificatie: -1.842.3
Onderwerp: Gehandicapten, dagverblijven etc. in de gemeente Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Stichting dagverblijven geestelijk / lichamelijk gehandicapten Flevoland. Dagverblijf voor ouderen "De Werf". 1979 - 1985.; 60; V
Stichting dagverbIijf Geestelijk / lichamelijk gehandicapten Flevoland Kinderdagverblijf "de Kokkel". 1975 - 1985.; 61; V
Landelijke P.C. Stichting "Philadelphia Tehuizen" Gezinsvervangend tehuis. 1981.; 62; V
Classificatie: -1.842.5
Onderwerp: Algemene Bijstandswet
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Algem ene bijstand I. Uitvoering. 1982 - 1983.; 344; V
Idem II Uitvoering. 1982 - 1983.; 345; V
ABW. Uitvoering. 1984.; 364; V
Classificatie: -1.842.6
Onderwerp: Ouderenzorg
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Bijdragebesluit bewoners van bejaardenoorden. Uitvoering. 1984 - 1985.; 381; V
Classificatie: -1.842.6
Onderwerp: Flankerend beleid
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
1985.; 365; V
Classificatie: -1.842.6
Onderwerp: Wet op de bejaardenoorden
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Interimwet bejaardenoorden. 1984.; 366; V
Algemeen. 1984 - 1985.; 367; V
Uitvoering. 1980 - 1983.; 368; V
Financiën. 1984 - 1985.; 369; V
VL 158 (-1.842.6) Bejaardenvoorzieningen. 1984 - 1985.; V
VL 159 (-1.842.6) Diverse bejaardenbonden. 1985.; V
Uitvoering. 1984 - 1985.; 370; V
Bouwplafond bejaardenoorden. 1983 - 1984.; 371; V
Conceptregelingen en verordeningen. 1984 - 1985.; 372; V
Wijziging wet WBO. 1984.; 373; V
Classificatie: -1.842.6
Onderwerp: Bejaardenoorden in de gemeente Almere
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Bouw verzorgingshuis door de NCHB. 1979 - 1985.; 29; V
Bouw van een gecombineerd verpleeg / bejaardenhuis door de gemeente Almere. 1984 - 1985.; 30; V
Bouw verzorgingshuis door het Leger des HeiIs. 1980 - 1985.; 31; V
Verzorgingshuis de Overloop. 1983 - 1985.; 32; V
Classificatie: -1.842.6
Onderwerp: Verzorgingshuizen gemeente Dronten.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Woningbouwvereniging Flevoland. Algemeen. 1977 - 1985.; 93; V
Bouw bejaardenoord. 1980 - 1982.; 94; V
Classificatie: -1.842.6
Onderwerp: Verzorgingshuizen in Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Interconfessionele stichting voor Ouderenzorg Lelystad. Beroep bij de Raad van state. 1981 - 1984.; 64; V
Verzorgingshuis De Uiterton. 1984 - 1985.; 65; V
Verzorgingshuis De Uiterton. Dependance. 1980 - 1984.; 66; V
Verzorgingshuis De Ankerplaats. 1982 - 1985.; 67; V
Verzorgingshuis De Ankerplaats. Begroting 1985. 1984 - 1985.; 68; V
Verzorgingshuis De Ankerplaats. Verbetering ventilatie / ontheffing verplichtingenstop. 1978 - 1984.; 69; V
Verzorgingshuis De Ankerplaats. Jaarrekeningen 1982 en 1983. 1985.; 105; VL 160 (-1.842.7) Jeugdhulpverlening. 1984 - 1985.; V
Classificatie: -1.842.7
Onderwerp: Jeugdhulpverlening
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Subsidieaanvragen aanvullend beleid 1985.; 384; V
Stuurgroep jeugdhulpverlening. In, samenstelling en werkwijze. 1983 - 1984.; 385; B*
Stuurgroep jeugdhulpverlening. Vergaderingen. 1983.; 386; B*
Stuurgroep jeugdhulpverlening. Vergaderingen. 1984.; 387; B*
Stuurgroep jeugdhulpverlening. Vergaderingen. 1985.; 388; B*
Georganiseerd overleg lagere overheden jeugdhulpverlening Vergaderingen. April 1981 t/m augustus 1982.; 389; V
Georganiseerd overleg lagere overheden jeugdhulpverlening Vergaderingen. 1983.; 390; V
Georganiseerd overleg lagere overheden jeugdhulpverlening Vergaderingen. 1984.; 391; V
Georganiseerd overleg lagere overheden jeugdhulpverlening Vergaderingen. 1985.; 392; V
Samenwerkingsverband jeugdhulpverlening in Flevoland 1985.; 393; B*
* dossiers zijn niet aangetroffen
Classificatie: -1.842.7
Onderwerp: Medisch kindertehuis in Almere
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vestiging van een MKH door de stichting Boschhuis 1985.; 33; V*
*Stukken van het ministerie van WVC
Classificatie: -1.842.7
Onderwerp: Jeugdhulpverlening in de gemeente Lelystad
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Vestiging medisch kindertehuis "Het Boechhuis". 1983 - 1985.; 70; V*
*Stukken van het ministerie van WVC
Classificatie: -1.851
Onderwerp: Onderwijs
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Beroepen ingevolge kleuteronderwijswet en L.O. wet 1920. 1970 - 1980.; 395; V
Leerplichtwet 1969. Uitvoering. 1972 - 1984.; 396; V
Toepassing Kleuteronderwijswet. 1962 - 1980.; 397; V
Opgave art. 22 Lager onderwijswet 1920. 1974 - 1982.; 398; V
Opgave art. 8 Wet op het Voortgezet Onderwijs. 1978 - 1979.; 399; V
Buitengewoon Lager Onderwijs. Moeilijk lerende kinderen. 1983 - 1984.; 400; V
Volwassen educatie. 1984 - 1985.; 402; V
Regionaal Steunpunt Onderwijs en Informatietechnologie. 1985.; 403; V
Contactcentrum Onderwijs Arbeid. 1983 - 1985.; 404; V
VL 161 (-1.851.3) Contactcentrum Onderwijs Arbeid. 1985.; V
Classificatie: -1.851.02.1
Onderwerp: Beroepschriften ex. art. 37 L.O. wet gemeente Almere
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Bosch, R. v/d; 34; V
Laning, J.A.; 35; V
Classificatie: -1.852 / -1.853
Onderwerp: Tentoonstellingen, reclame, monumenten etc.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Tentoonstellingen. 1985.; 405; V
Reclameverordening 0.L. ZIJP. 1959 - 1985.; 406; V
Staats natuurmonument Oostvaardersplassen. 1985.; 407; V
Staats natuurmonument Eemmeer. 1985.; 408; V
Classificatie: -1.854
Onderwerp: Kunst / Cultuur
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Beeldende kunst. 1985.; 410; V
Archeologie. 1984.; 411; V
Classificatie: -1.855.4
Onderwerp: Recreatie.
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Kampeerverordening OL ZIJP. 1961 - 1975; 412; V
Fietspadenplan 1984 - 1985; 413; V
Recreatie Algemeen 1980 - 1985; 414; V
Recreatie randmeren. 1977 - 1985.; 418; V
Planvorming IJmeergebied. 1985.; 419; V
Integraal Beleidsplan Randmeren IJssemeerpolders STIBRIJ. 1985.; 420; V
STIBRIJ/CIBRIJ. In-, samenwerking en werkwijze. 1982 - 1983.; 421; V
CIBRIJ. Vergaderingen. 1984.; 422; V
CIBRIJ. Vergaderingen 1985.; 423; V
VL 165 (-1.855.45) CIBRIJ. Vergaderingen. 1984 - 1985.
Classificatie: -1.855.56
Onderwerp: Emancipatie
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Subsidie 1984. 1983 - 1985.; 425; V
Subsidie 1985. 1985.; 426; V
Subsidie 1986 1985.; 427; V
Classificatie: -2
Onderwerp: Diverse gemeentelijke aangelegenheden
Dossieromschrijving; Nr.; Waardering
Gemeentewet. Algemeen. 1975 - 1983.; 430; V

Kenmerken

Datering:
(1954) 1984-1985 (1986)
Auteur:
Meer, R. van der