Uw zoekacties: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, grondgebied t...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1 Geschiedenis van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP) over de periode 1955-1971
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
0944 Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, grondgebied toekomstige gemeente Dronten
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Het archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP), betrekking hebbende op het grondgebied van de toekomstige gemeente Dronten, is door mij geïnventariseerd in het kader van de opleiding voortgezette vorming archiefbeheer in de periode oktober 1993-oktober 1994, onder begeleiding van de provinciaal archiefinspecteur van Flevoland, de heer J. Wieland.
De begindatum van het beschreven archief is 1955, het jaar waarin het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders werd ingesteld en loopt tot 1972, het jaar waarin de gemeente Dronten werd ingesteld.
Voor de indeling in rubrieken van deze inventaris is zoveel mogelijk de basisarchiefcode gehanteerd. Deze code is uit praktische overwegingen niet altijd gevolgd, dit om het raadplegen te vereenvoudigen. Enerzijds is een ver doorgevoerde indeling in subrubrieken vermeden, anderzijds is van de hoofdindeling van de code afgeweken. Voor bijvoorbeeld de archivalia betrekking hebbende op milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn aparte rubrieken gecreëerd, mede omdat de filosofie van de basisarchiefcode, die deze rubrieken plaatst onder "openbare gezondheid", op dit punt verouderd is.
Het archief bevat geen grote series van algemene aard, op grond hiervan heb ik gekozen voor een tweedeling in deze inventaris, namelijk organisme en taakuitvoering.
Door het unieke karakter van de bestuursvorm van het openbaar lichaam, alsmede het ontstaan en de opbouw van Dronten heb ik bepaalde categorieën stukken niet vernietigd. Bij het onderdeel onderwijs bijvoorbeeld heb ik de dossiers inzake de tijdelijke huisvesting en de stukken betreffende de inrichting van scholen bewaard.
Door mij is ongeveer 1 m1 archiefbescheiden vernietigd, waarvan een proces-verbaal van vernietiging is opgemaakt. Bij de vernietiging van deze archiefbescheiden heb ik de "lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven" d.d. 1 december 1983 gehanteerd.
De persoonsdossiers zijn weggezet in een vernietigingsserie. De persoonsdossiers van de landdrosten en secretarissen zijn opgenomen in het algemene archief van het openbaar lichaam.
De volgende bijlagen zijn aan deze inventaris toegevoegd:
- bijlage 1: inhoudende een chronologische lijst van de afgegeven Hinderwetvergunningen, inventarisnummers 152-297;
- bijlage 2: inhoudende een lijst van de bestekken die overgedragen zijn door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), waarbij de volgorde van de besteknummers is aangehouden, inventarisnummers B1-B382;
- bijlage 3: inhoudende een lijst met overgedragen dossiers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) zonder besteknummers;
- bijlage 4: inhoudende een lijst van dagboeken van de opzichter met besteknummer.
Deze inventaris is ingevoerd in de computer. Hierbij is het tekstverwerkingsprogramma WordPerfect 5.1 gebruikt. Dit tekstverwerkingsprogramma is bij de gemeente Dronten op het lokale netwerk aangesloten, waardoor het geheel goed toegankelijk en te raadplegen is. Dit programma heeft een goede zoekmogelijkheid, daardoor zijn de hinderwetvergunningen en bestekken niet nader toegankelijk gemaakt.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij geholpen heeft bij het tot stand brengen van deze inventaris. In het bijzonder wil ik mijn mentor, de heer J. Wieland, rijksarchivaris/provinciaal archiefinspecteur van Flevoland, bedanken voor de wijze waarop hij mij heeft begeleid en ondersteund bij het maken van deze inventaris.
4. Bronnen
5. Bijlage: De landdrosten en secretarissen welke werkzaam zijn geweest in de periode 1955-1971.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1955-1971
Omvang in m.:
18,25
Auteur toegang:
Lankamp-Tolsma, L.C.M.
Auteur:
Lankamp-Tolsma, L.C.M.
Openbaarheid:
Openbaar
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS