Uw zoekacties: Centrum voor Onderzoek en voorlichting voor de Pluimveehoude...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Geschiedenis van de archiefvormende organen
1.1 Algemeen
1.2 Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) * 
1.3 Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) * 
1.4 Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij "Het Spelderholt” te Beekbergen (CVOP) * 
1.5 Instituut voor Veeteeltkundig Ondewrzoek "Schoonoord"(IVO) * 
1.6 Totstandkoming van het DLO-Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO)
Geschiedenis en bewerking van de archieven
2.1 Geschiedenis van het archief
2.2 Verantwoording van de bewerking
0724 Centrum voor Onderzoek en voorlichting voor de Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' te Beekbergen en COVP
2 Geschiedenis en bewerking van de archieven
2.2
Verantwoording van de bewerking
Bij de bewerking zijn als begincesuur de jaren van de oprichting van de verschillende instituten c.q. de taakvoorgangers gebruikt. De eindcesuur is bepaald op 1994, zijnde het jaar dat de vier instituten werden gefuseerd tot ID-DLO.
De archiefschema's zijn gebaseerd op de taken van de instituten. Primair zijn de beschrijvingen in de inventaris geordend binnen de archiefvormer waarop zij betrekking hebben. Hierbinnen is de indeling stukken van algemene aard en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. Bij de stukken van algemene aard zijn o.a. de algemene correspondentie, vergaderstukken algemeen bestuur en directie en de periodieke verslagen opgenomen. De stukken ingedeeld bij de afzonderlijke onderwerpen betreffen het organisme, personeel en taakuitvoering. De indeling van de rubriek taakuitvoering is veelal ontleend aan de door de verschillende afdelingen uitgevoerde taken. De beschrijvingen zijn binnen de rubrieken chronologisch gerangschikt. Archiefbescheiden van commissies en werkgroepen zijn, indien het secretariaatsarchief betreft, steeds achteraan geplaatst. De overige stukken van commissies en werkgroepen zijn bij de desbetreffende rubrieken geplaatst.
Voordat de archieven bij de CAS ter bewerking werden aangeboden heeft er bij het ID-DLO eerst een zgn. macro-selectie plaatsgevonden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Veeartsenijkundige Dienst en van de onder deze dienst ressorterende inspecties, commissies en ambtenaren en het Centraal Diergeneeskundig Instituut (7 maart 1977, Dir. MMA/Ar 187.923 en PAZ 282 en 395). Deze selectie hield in dat duidelijk herkenbare te vernietigen series en dossiers werden afgescheiden. Van de overgebleven bescheiden werden plaatsingslijsten gemaakt. Ook door de instituten zelf is er in het verleden regelmatig vernietigd, waarvan diverse verklaringen in de archieven zijn terug te vinden.
Ten behoeve van de bewerking door de CAS zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt:
Voor de selectie:
Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van onder het ministerie ressorterende commissies en ambtenaren, van 28 juni 1993, A.93.527.WF/NF.
Voor de ordening en de materiële verzorging:
Pivot-brochure: 'Normen Goede en Geordende Staat' (1993).
De stukken opgemaakt en ontvangen door de Dienstcommissies zijn uit de diverse bestanden gehaald en geretourneerd aan de beheerder.
Na bewerking zijn de te bewaren archiefbescheiden (74 meter) overgebracht naar het Rijksarchief in Flevoland. Het door de CAS voor vernietigen aangewezen gedeelte is voor vernietiging overgebracht naar KNP BT Paper Recycling te Apeldoorn.
Deze inventaris is in de periode mei-oktober 1996 bij de Centrale Archief Selectiedienst tot stand gekomen met medewerking van:
O. Bos, G. Marquering, E.H. Muller, A.T. Nanninga en G. van Oosterom.
Tevens is medewerking verkregen van:
W.E. ter Beest, coördinator documentaire informatievoorziening DLO.
2.3 Citeerinstructie
2.4 Openbaarheid
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1920) 1921-1994
Omvang in m.:
18
Auteur toegang:
Centrale Archief Selectiedienst
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Openbaarheid:
Deels openbaar
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS