Uw zoekacties: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, grondgebied t...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Geschiedenis van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders over de periode 1955-1979
1.a Start in de Zuidelijke IJsselmeerpolders
1.b Instelling van een openbaar lichaam voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders
1.c Bestuursvormen van het openbaar lichaam (Commissie van Advies, Dagelijks AdviesCollege en Adviesraad)
1.d Instelling van de gemeente Lelystad
1.e Overzichten
Geschiedenis van het archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders betrekking hebbend op het grondgebied van Lelystad
Voordat uitgebreid wordt ingegaan op het bovenstaand archief, is het zeker vermeldenswaardig dat het algemene gedeelte van het archief van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders reeds aanwezig is in het Rijksarchief (provinciehuis) te Lelystad.
Het archief van het openbaar lichaam betrekking hebbend op het grondgebied van Lelystad bevindt zich tot op heden in de archiefbewaarplaats van het stadhuis in Lelystad.
In de Wet tot instelling van de gemeente Lelystad en nadere vaststelling van de gemeentegrens Dronten (Staatsblad 1979, nr. 378 en 441) werd in artikel 28 bepaald dat alle archiefbescheiden van het Openbaar Lichaam betrekking hebbende op het gebied van de gemeente Lelystad in bruikleen werden overgedragen aan de gemeente Lelystad. De gemeente Lelystad heeft dus slechts het gebruiksrecht van de archiefbescheiden betreffende het eigen grondgebied.
De hierna beschreven archiefbescheiden zijn in het semi-statisch gedeelte van de archiefbewaarplaats van de gemeente Lelystad ondergebracht en voornamelijk zaaksgewijs geordend. Via een dossierinventaris zijn de archiefbescheiden toegankelijk gemaakt. Bij de samenstelling van de dossierinventaris is gebruik gemaakt van de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De archiefbescheiden zijn in dozen op numerieke volgorde weggezet.
Splitsing
Vernietiging
Bestekken
Materiële toestand
Verantwoording van de inventarisatie
In het kader van de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer is tussen april en november 2001 door mij geïnventariseerd het archief van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, betrekking hebbend op het grondgebied van de toekomstige gemeente Lelystad. Begeleidend mentor tijdens de beschrijvende werkzaamheden is de provinciaal archiefinspecteur van Flevoland, de heer J. Wieland.
De begindatum van het beschreven archief is [1942]1955, het jaar waarin het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders werd ingesteld en loopt tot 1980 (met uitloop naar 1985).
De gemeente Lelystad is ingesteld op 1 januari 1980. De reden dat deze inventaris qua periode een aantal jaren doorloopt in de Lelystadse periode is dat de besluitvorming voor 1980 heeft plaats gevonden en de uitwerking tot in de jaren ’80 doorgaat. Splitsing van deze stukken verstoort de samenhang tussen besluitvorming van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en de uitwerking en uitvoering door de gemeente Lelystad. Voorbeelden hiervan zijn bestekken, aankoop en verkoop van grond, verordeningen.
Een aantal stukken, die volgens een aantal categorieën voor vernietiging in aanmerking komen, zijn toch in de inventaris opgenomen. Zij geven de unieke ontwikkelingen van Lelystad aan die via de bestuurlijke besluiten van het openbaar lichaam tot stand zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn;
a. stukken betreffende bouw van een gemeenschapscentrum Agora,
b. de dossiers inzake de tijdelijke huisvesting van scholen,
c. stukken betreffende huur, exploitatie, inrichting en tijdelijke huisvesting van het openbaar lichaam in het kantoorgebouw van F. van der Meijden (Zijpestein),
d. subsidiëring van een aantal verenigingen die in de periode 1955 - 1979 zijn opgericht.
In de archiefbewaarplaats bevinden zich ook de commissie-archieven en het archief van Publieke Werken. Wegens een tekort aan tijd en de duur van de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer (3/4 jaar) zijn deze archieven niet meegenomen in deze inventaris en zullen te zijner tijd via een aanvulling worden toegevoegd.
Wijze van nummering van de bestekken toelichten.
Door mij zal ongeveer 13 m¹ archiefbescheiden worden vernietigd. Bij het apart zetten van deze archiefbescheiden is gebruik gemaakt van de “lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen dagtekende van na 1850, d.d. 1 december 1983”. De afrondende werkzaamheden met betrekking tot de vernietiging zullen in 2002 worden gedaan.
De volgende bijlage is aan deze inventaris toegevoegd:
- bijlage 1A: lijst van de bestekken die overgedragen zijn door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, waarbij uitgegaan is van de volgorde van de besteksnummers; inventarisnummers A1 - A478.
Deze inventaris is tot stand gekomen met behulp van het tekstverwerkingsprogramma Word 97.
Mijn dank gaat uit naar:
- J. Wieland, rijksarchivaris/provinciaal archiefinspecteur van Flevoland, voor de wijze van begeleiding en ondersteuning bij het maken van deze beschrijvende inventaris;
- de medewerkers van het team Archief van de gemeente Lelystad, voor het tijdens deze hectische periode overnemen van de werkzaamheden op het dynamische archief;
- de gemeente Lelystad, voor het beschikbaar stellen van tijd en geld voor het volgen van de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer;
- L.C.M. Lankamp-Tolsma, voor het beschikbaar stellen van de beschrijvende inventaris van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, betrekking hebbende op het grondgebied van de toekomstige gemeente Dronten 1955 - 1971.
Bronnen
1. Beschrijvende inventaris van het archief van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders betrekking hebbende op het grondgebied van de toekomstige gemeente Dronten, 1994. Auteur: L.C.M. Lankamp-Tolsma
2. Het openbaar bestuur in de Zuiderzee- en IJsselmeerpolders 1937 – 1987, 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Publicatie van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, deel 57. Auteurs: dr. J.P. Verkaik en dr. P.C. van Royen. Uitgeverij : Walburg Pers 1993
3. “Ach lieve tijd”, de historie van Flevoland, de Flevolanders enhun bestuur. Waanders uitgeverij 1991 in samenwerking met de provincie Flevoland en het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland

De foto’s die staan afgebeeld in deze inventaris zijn afkomstig uit:
• Het openbaar bestuur in de Zuiderzee- en IJsselmeerpolders 1937 - 1987, 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer;
• Ach lieve tijd, de historie van Flevoland, de Flevolanders en hun bestuur.
Inventaris
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
2.2 Uitvoering van taken
2.2.7 Ruimtelijke ordening
851-888 Ontwerpbestemmingsplannen van Lelystad, met bijlagen, 1968-1981.
883 Stadsrandgebied Noord en Oost, 1977-1979.
0716 Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, grondgebied toekomstige gemeente Lelystad
Inventaris
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
2.2 Uitvoering van taken
2.2.7 Ruimtelijke ordening

851-888 Ontwerpbestemmingsplannen van Lelystad, met bijlagen, 1968-1981.
883 Stadsrandgebied Noord en Oost, 1977-1979.
Datering:
1977-1979
Zie ook
Kenmerken
Datering:
(1942) 1955-1979 (1985)
Auteur:
Heide, G. van der
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS