Uw zoekacties: Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland / Anjerfonds Flevoland
0056 Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland / Anjerfonds Flevoland
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Oorsprong, ontstaan en werkwijze
Het oorspronkelijke Prins Bernhard Fonds, ook wel Spitfirefonds genoemd, is een particuliere organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen werd opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van oorlogsmaterieel. De officiële oprichtingsdatum van het fonds is 10 augustus 1940.
De doelstelling luidde: "Door middel van collectes onder de vrije Nederlanders over de gehele wereld geld bijeen te brengen om een bijdrage te leveren aan de oorlogsinspanningen van Geallieerden".
Prins Bernhard verbond zijn naam aan het fonds en aanvaardde het regentschap. De gelden werden ingezameld door plaatselijke comités in Nederlandse kolonies over de hele wereld.
In bezet Nederland op 29 juni 1940, de verjaardag van de Prins, werd als demonstratie tegen de bezetter de witte anjer gedragen als openlijk teken van de aanhankelijkheid aan het Koningshuis. De witte anjer werd het symbool van het fonds.
In 1946 werd een nieuw Prins Bernhard Fonds opgericht. In dit fonds gingen verschillende verenigingen samen, waaronder de Stichting Nationaal Instituut en de Prins Bernhard Vereniging. Men stelde zich ten doel "bij te dragen tot de bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid". Het Spitfirefonds werd een cultuurfonds.
Anjerfondsen
1.1 Juridische en financiële verhouding provinciaal Anjerfonds tot het Prins Bernard Fonds
1.2 Overlegstructuur Anjerfondsen/Prins Bernhard Fonds
Bestuur en secretariaat
2.1 Samenstelling
2.2 Verhouding provinciaal Anjerfonds tot de provincie Flevoland
Uitvoering van de taak
Middels subsidiëring tracht het fonds zijn taak conform de doelstelling gestalte te geven. Er bestaan algemene richtlijnen, in overleg tot stand gekomen tussen het Prins Bernard Fonds en de Anjerfondsen inzake de behandeling van subsidieaanvragen. Elk Anjerfonds is echter wel autonoom en beoordeelt zelfstandig de aanvragen en bepaalt aan de hand van specifieke richtlijnen of al dan niet subsidie wordt toegekend. Het Anjerfonds Flevoland verstrekt financiële bijdragen aan projecten op het werkterrein van het fonds. Daartoe behoren onder meer muziekbeoefening, beeldende kunst, theater, film, fotografie, culturele vorming, folklore, cultureel jeugdwerk, natuurbehoud musea en (kleine) monumenten.
Het Anjerfonds Flevoland heeft in 1986 (jaar van oprichting) een kleine collecte in Zeewolde gehouden. In de gemeente Noordoostpolder is de collecte nog via Anjerfonds Overijssel opgezet en oostelijk en zuidelijk Flevoland via de provincie Gelderland. Vanaf 1987 doet het Anjerfonds Flevoland ieder jaar mee met de anjercollecte. Deze anjeractie wordt altijd gehouden rond de verjaardag van Z.K.H Prins Bernard (29 juni). Door instellingen en organisaties op natuur of cultureel gebied wordt huis aan huis gecollecteerd. De verenigingen die hieraan meewerken krijgen een derde deel van de opbrengst. Het overige twee derde deel is voor het Anjerfonds van deze provincie. Deze opbrengst wordt toegevoegd aan het beschikbare budget voor het volgende jaar. Subsidiëring geschiedt uit het totale beschikbare activiteitenbudget naar aanleiding van concrete subsidieaanvragen.
Geschiedenis van het archief
Deze eerste jaren werd het archief gevormd en bewaard bij de secretarie afdeling waar de ambtelijk secretaris werkzaam was. Het archief werd in 2003 ondergebracht bij team DIV van de afdeling Interne Zaken. Door het team DIV werd het geïnventariseerd en in archiefdozen in het Semi Statisch Archief opgeborgen. De inventaris bestond toen uit een pagina. De omvang van het archief bedroeg toen 1,5 meter. De ambtelijk secretaris hield op haar eigen kamer een dynamisch archief bij. Na de jaren 2003 werd door de ambtelijk secretaris regelmatig archief afgevoerd naar team DIV.
Bij de overdracht van de archieven van de ambtelijk secretaris naar de team DIV werden de volgende dossiers aangetroffen:
- Vergaderingen;
- Collectemappen;
- Toegekende subsidies;
- Afgewezen subsidies;
- Contactcommissie Prins Bernhard Fonds;
- Jaarverslagen Stichting Prins Bernhard fond en Anjerfondsen en
- Anjerfonds lustrum Prins Bernard Fonds en Anjerfonds scholieren-affichewedstrijd 1989-1990.
De daadwerkelijke vernietiging van de archiefbescheiden na de selectie, zal in 2016 plaatsvinden.
Verantwoording en totstandkoming van de inventaris
Het archief van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland / Anjerfonds Flevoland berustte in het Semi Statisch Archief in het provinciehuis van de provincie Flevoland. De aanvangsdatum van de inventaris is 1 mei 1986. Voor de archieven is besloten om 10-jarenblokken te hanteren en dat het archief na 20 jaar wordt overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Nieuw Land Erfgoedcentrum.
Voor het bewerken van het archief was een dossierinventaris aanwezig. Het archief is chronologisch opgeborgen.
Bij de aanvang van de inventarisatiewerkzaamheden bedroeg de omvang van het archief ca. 2,5 meter. Dit is het volledige archief zonder enige vorm van vernietiging. Op basis van de dossierinventaris is een selectie gemaakt van archiefbescheiden voor te bewaren en te vernietigen. Door de vernietiging van archiefbescheiden is de omvang van het archief gereduceerd tot 0,5 meter.
Het beschreven archief is dat van een particuliere instelling en valt niet onder de bepalingen van de Archiefwet 1995. Er is gebruik gemaakt van een schrijven van het Prins Bernhard Cultuurfonds van 18 augustus 2004, referentie 04136AE/AvD , inzake archiefbeheer. In dit schrijven staat vermeld hoe om te gaan met te bewaren en te vernietigen van stukken.
Bij het maken van deze inventaris ben ik bij gestaan door mevr. H.M. Sweerts ambtelijk secretaris van het Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland.
Bijlage: Samenstelling van het bestuur van Anjerfonds Flevoland 1986-1995
De eerste bestuurssamenstelling was als volgt:
De heer J.C.J. Lammers, voorzitter (Lelystad);
De heer dr. W.M Otto, vice-voorzitter (Lelystad);
Mevrouw A.J. Zuidema-De Jong, secretaris (Lelystad);
De heer W. Postma, penningmeester (Lelystad);
Mevrouw J.C. Trieller-Strikkers, secretariaat (Almere), bovengenoemde personen vormen het dagelijks bestuur;
De heer W. Blink, lid (Dronten);
De heer W.A.S Bloch, lid (Lelystad);
Mevrouw M.G. Cense-Pleijzier, lid (Urk);
Mevrouw T. Frieling-van Osselen, lid (Almere);
De heer A. Groenewoud, lid (Emmeloord);
Mevrouw J. Liese-Smit, lid (Dronten);
Mevrouw H.M.J. Nieuwenhuizen-Polling, lid (Zeewolde);
Mevrouw M. Oost-De Boer, lid (Urk);
Mevrouw F.K. Stikker-Rienks, lid (Marknesse) en
De heer R. Miellet,lid (Zeewolde).
In november 1987 namen twee bestuursleden mevrouw F.K. Stikker-Rienks en de heer W.A.S Bloch vanwege verhuizing buiten Flevoland afscheid.
In april 1988 werd mevrouw R. Ritsema-Van Wijk uit Tollebeek benoemd als opvolgster van mevrouw F.K. Stikker-Rienks.
In april 1989 werd de heer Mr. A.H. Jansen benoemd in de functie van penningmeester als opvolger van de heer W. Postma.
In 1991 hebben er meerdere bestuurswisselingen plaatsgevonden. Mevrouw H. Kuper-Van der Vecht, vervangt per 1 juni de secretaris mevrouw A.J. Zuidema-De Jonge. De heer F.M. Joor vervangt per 1 november de penningmeester de heer Mr. A.H. Jansen en mevrouw H.M. Olde Rikkert-Sweerts vervangt per 1 november de secretaris mevrouw J.C. Trieller-Strikkers. Mevrouw A.J. Zuidema-De Jonge en mevrouw J.C. Trieller-Strikkers blijven nog wel lid.
In 1992 zijn de volgende bestuursleden vertrokken: Per 1 juni mevrouw M.G. Cense-Pleijzier, de heer A. Groenewoud en de heer dr. W.M Otto, vice-voorzitter. Daarvoor in de plaats gekomen zijn ir. C. de Koning, vice-voorzitter en mevrouw J.T. Veninga-Degenhart.
In 1993 zijn de volgende bestuursleden vertrokken: Per 1 december de heer R. Miellet en mevrouw A.J. Zuidema-De Jonge. Daarvoor in de plaats gekomen is mevrouw H. Poppens-Ten Hoopen.
In november 1994 is de heer H. de Wit toegetreden tot het bestuur.
In 1995 werd het secretariaat gevoerd door mevrouw H. Prijs.
Literatuurlijst PBCF
Nationaal Archief, Ministerie van Onderwijs, Natuur en Wetenschappen -
Nummer archiefinventaris: 2.19.034 – Inventaris van de archieven van het Prins Bernhard Fonds, Prins Bernhard Spitfire Fonds, Prins Bernhard Fonds in Nederland, Prins Bernhardfonds Suriname, 1940-1979 (1990).
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst.
Inventaris van het archief van het Provinciaal Anjerfonds Friesland 1946-1983.
Auteur: W.S. Hanzen.
Uitgever Provincie Friesland, afdeling archief en bibliotheek, 1995.
Stichting Prins Bernhard Fonds en Anjerfondsen – Jaarverslagen 1986–1995.
Inventaris
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
22 Stuk betreffende het besluit van het bestuur van het Prins Bernard Fonds tot de oprichting van een Anjerfonds in de provincie Flevoland per 1 mei 1986, 1986.
0056 Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland / Anjerfonds Flevoland
Inventaris
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
22
Stuk betreffende het besluit van het bestuur van het Prins Bernard Fonds tot de oprichting van een Anjerfonds in de provincie Flevoland per 1 mei 1986, 1986.
Datering:
1986
Omvang:
1 stuk
Kenmerken
Datering:
(1985) 1986-1995
Omvang in m.:
0,5
Auteur toegang:
Hildebrand, W.F.
Openbaarheid:
Openbaar
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS