03 januari 2023

Vandaag vieren wij weer Openbaarheidsdag. Vanaf deze datum kunnen bepaalde archieven en archiefstukken die tot dan toe niet, of beperkt openbaar waren, zonder beperkingen worden ingezien. Bijvoorbeeld dossiers die gaan over de regels en maatregelen in de arbeiderskampen van de Noordoostelijke Polder gedurende de jaren 1941-1947. Omdat een beperking van openbaarheid vaak wordt vastgelegd voor 100, 75, 50 of 20 jaar, betreft het vooral stukken met als eindjaar 1922, 1947, 1972 en 2002.

Lijst openbaar gekomen archieven en inventarisnummers 2023