06 oktober 2022

Vanmiddag vindt in het Provinciehuis de Hotspotbijeenkomst Flevoland plaats. Met zo’n 25 betrokkenen uit Flevoland worden gebeurtenissen en kwesties van de afgelopen vijf jaren benoemd die bijzonder waren. Zo bijzonder dat daar extra informatie van bewaard wordt. Op die manier kan de gebeurtenis later beter en eenvoudiger gereconstrueerd worden. Zo een bijzondere gebeurtenis wordt een hotspot genoemd. Voor de archiefdiensten in Flevoland (Het Flevolands Archief, Stadsarchief Almere en Gemeentearchief Noordoostpolder) betekent dit, dat zij ook informatie van particulieren veilig kunnen stellen.Deze bijeenkomst staat in het teken van het benoemen van de vele gebeurtenissen binnen de provinciegrenzen van Flevoland. Na het welkomstwoord van de directeur van HFA, Marloes van der Sommen, legt Hans Berende uit wat de archiefinstellingen doen en wat een hotspot is. In groepen worden daarna gebeurtenissen benoemt en wordt er mee gedacht over welke informatie belangrijk is om te bewaren.