21 september 2022

Vanaf vandaag zijn de collecties die buitenshuis gedigitaliseerd werden online bij ons in te zien op onze onderzoekspagina. Het gaat om

  • 0717 (Dienst der Zuiderzeewerken) inventarisnummer. 2950 - 4359
  • 1013 (Dienst der Droogmaking Schouwen-Duiveland)
  • 1014 (Directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat)
  • 1015 (Dienst der Zuiderzeewerken)
  • 1023 (Staatscommissie inzake hooge waterstanden in verband met de afsluiting Zuiderzee)
  • 0714 (Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer (De IJsselmeerpolders)), inventarisnummers 1 - 1187

Je hoeft nu niet meer van huis om dit in te kunnen zien.