Uw zoekacties: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, supplement
0728 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, supplement
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Bij de bewerking van archief van de Raad van de Waterstaat (voorganger van de Overlegorganen) is 3 meter archief (en documentatie) afgescheiden, dat voornamelijk de Wieringermeer en in mindere mate de successievelijk ontstane IJsselmeerpolders betreft.
Het conglomeraat van archieven bestaat globaal uit 5 delen:
- het gedeelte 1930-1937, toen er een (Voorlopige) Directie van de Wieringermeer (min. besch. van 7 mei 1937) bestond zonder Raad voor de Wieringermeer;
- het gedeelte 1938-1941 van het Openbaar Lichaam de Wieringermeer (Wet van 31 mei 1937 nr. 521, KB van 28 dec. 1937, nr. 21), waarvan het archief van de Raad voor de Wieringermeer de kern vormt;
- Het gedeelte 1942-1954 van het Openbaar Lichaam de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken);
- het gedeelte 1954-1963 van het Openbaar Lichaam de Wieringermeer (IJsselmeerpolders), dat bij brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 15 september 1954 is ingesteld en
- het gedeelte 1963-1972 betreffende de RIJP (min. besch. van 10 dec. 1962).
Voordat de herkomst en bestemming van bovenstaande gedeelten wordt besproken, volgt hier eerst een korte beschrijving van de Directie van de Wieringermeer en het Openbaar Lichaam de Wieringermeer.
De minister van Waterstaat stelde bij beschikking van 7 mei 1930 de Voorlopige Directie van de Wieringermeer (te Alkmaar) in. Begin jaren veertig verhuisde de dienst naar Zwolle. Taken waren het in cultuur brengen en verder inrichten van de in de Wieringermeer door de Dienst der Zuiderzeewerken drooggelegde gronden. De (Voorlopige) Directie was verdeeld in 4 afdelingen: de landbouwkundige, cultuurtechnische, sociaal-economische en sinds 1936 de waterbouwkundige afdeling. De Directie werkte onder de minister van Waterstaat, behalve het eigenaarsbeheer (domeinbeheer) dat onder de minister van Financiën ressorteerde. De benodigde gelden kwamen uit het Zuiderzeefonds. In 1937 kreeg de Directie opdracht om de landbouwbelangen van de Noordoostpolder tot zijn taak te rekenen.
Bij Wet van 31 mei 1937 werd het Openbaar Lichaam de Wieringermeer ingesteld (met vanaf 1 januari 1938 de Raad voor de Wieringermeer). De Raad hield toezicht op de Directie.
In 1942 werd de naam 'Openbaar Lichaam de Wieringermeer' veranderd in 'Openbaar Lichaam de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)'.
Bij brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 15 september 1954 werd de Directie opgedragen de nodige werkzaamheden te verrichten voor het tot stand komen van Oostelijk Flevoland. Daarvoor werd de naam veranderd in (Directie van het) Openbaar Lichaam de Wieringermeer (IJsselmeerpolders).
Bij beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van 10 december 1962 (ingaand 29 januari 1963) werd de RIJP ingesteld die de taken en het personeel van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) overnam. De RIJP ressorteert, zoals daarvoor de Directie van de Wieringermeer, rechtstreeks onder de minister van Verkeer en Waterstaat.
Hoe de archieven van het Openbaar Lichaam bij de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat zijn verzeild geraakt, is niet geheel duidelijk. Een mogelijkheid is de taakverwantschap van vooral de Raad voor de Wieringermeer met de Zuiderzeeraad. De Zuiderzeeraad ging in 1970 als Zuiderzeecommissie deel uitmaken van de Raad van de Waterstaat die weer taakvoorganger is van de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat.
Kenmerken
Datering:
(1930) 1962-1972
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS