02 januari 2020

Per 2 januari 2020 komen bij Het Flevolands Archief weer verschillende archiefstukken openbaar, in dit overzicht is te zien welke dat zijn:

0714     Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer

             (IJsselmeerpolders): inventarisnummers 1230, 1240, 1241, 1246, 1314,

             1331, 1339

0717     Dienst der Zuiderzeewerken: inventarisnummer 55

0725     Rijksdienst ter Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet:

             inventarisnummer 171

0734     Gemeente Urk, secretariearchief: inventarisnummers 495, 497

0765     Doopsgezinde gemeente te Noordoostpolder: inventarisnummer 5

0768     Nederlandse Hervormde Gemeente, later wijkgemeente, Creil:

              inventarisnummer 38

0956     Bos-Koeten, M.: inventarisnummer 3,4

0706     Registers van de Burgerlijke Stand van Urk:

              inventarisnummer 034 Geboorteakten Urk 1919

0707     (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in

             de Provincie Flevoland:             

              inventarisnummer 52 Huwelijken Urk 1944, 44 Huwelijken NOP 1944

0787     (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in

             de huidige Provincie Flevoland:

              inventarisnummer 75  Overlijden NOP 1969, 85 Overlijden ZIJP 1969,

              95 Overlijden Urk 1969