04 december 2019

Op 14 oktober bracht de Provincie Flevoland als eerste digitale archiefbescheiden over aan ons e-Depot. De ondertekening van de Akte van overbrenging door gedeputeerde Appelman maakte deze gebeurtenis officieel. Dit was de afsluiting van de pilot e-Depot met de Provincie. Het doel van deze pilot was om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met de organisatie die archiefstukken overbrengt en om praktijkervaring op te doen. Verder werd duidelijk wat er nodig is om aan te kunnen sluiten bij het e-Depot.