Nieuws

Foto’s van het oprichtingsevenement op 11 januari 2018 

Boven: de ontvangst, de ondertekenaars bij de overdracht van de collecties van Provincie, gemeenten en Waterschap. Onder: de onthulling van het naambord, directeur Chantal Keijsper wordt geïnterviewd door Omroep Flevoland.

(Foto’s: Patricia Pietersen Photography)

 

 

Persbericht 4 januari 2018

Oprichtingsevenement Het Flevolands Archief (HFA)

Het Flevolands Archief http://hetflevolandsarchief.nl/

Het Flevolands Archief organiseert op 11 januari 2018 een oprichtingsevenement om de officiële start van de nieuwe organisatie te vieren. Het evenement vindt plaats in het gebouw van Het Flevolands Archief en Batavialand op de Oostvaardersdijk 1-013, Lelystad.

Per 1 juli 2017 is het Flevolands Archief van start gegaan. Het archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland met archieven, foto’s, filmmateriaal, kranten en tekeningen. De archieven zijn voor iedereen toegankelijk via de studiezaal op de Oostvaardersdijk 1-013. Het Flevoland Archief komt voort uit het voormalig Nieuw Land Erfgoedcentrum. Het is een Gemeenschappelijke Regeling van het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde, en het Waterschap Zuiderzeeland. Voor het realiseren van duurzaam digitaal archiefbeheer en een klantvriendelijke digitale dienstverlening, is Het Flevolands Archief een samenwerking aangegaan met Het Utrechts Archief waarbij mw. C. Keijsper voor beide organisaties als directeur optreedt.

Op 11 januari 2018 organiseert Het Flevolands Archief een oprichtingsevenement om de start van de organisatie te vieren. Wethouder en bestuursvoorzitter van Het Flevolands Archief mw. J. Sparreboom zal samen met de directeur mw. C. Keijsper de openingshandeling verrichten waarna de eerste archieven aan de nieuwe organisatie zullen worden overgedragen.

 

Openbaarheidsdag 2018

Op 2 januari is het Openbaarheidsdag. Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van sommige archieven en archiefbescheiden. De informatie in deze archieven is dan toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en publiek. Ook bij Het Flevolands Archief komen verschillende archiefbescheiden openbaar.

Kijk hier welke archiefbescheiden er per 2 januari 2018 openbaar worden:

Openbaar in 2018