Uw zoekacties: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, grondgebied t...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1 Geschiedenis van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP) over de periode 1955-1971
2. Geschiedenis van het archief
0944 Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, grondgebied toekomstige gemeente Dronten
Inleiding
2. Geschiedenis van het archief
Het archief van het openbaar lichaam bevond zich vanaf 1962 in Dronten tot aan de instelling van de gemeente Dronten 1972. Bij de instelling van de gemeente Dronten per 1 januari 1972 werd in de wet een artikel opgenomen, waarin werd geregeld dat de archiefbescheiden, die betrekking hadden op het grondgebied van de gemeente Dronten, zouden worden overgedragen aan de gemeente. De archiefbescheiden van het openbaar lichaam met een algemene strekking verhuisden mee naar Lelystad, de nieuwe standplaats van het openbaar lichaam.
Ter uitvoering van de wet werd de volgende regeling getroffen:
De gemeente Dronten kreeg de beschikking over de originele archiefbescheiden, die betrekking hadden op dit grondgebied, met uitzondering van de financiële bescheiden en de bescheiden van de burgerlijke stand en bevolking. De archiefbescheiden met een algemene strekking bleven bij het openbaar lichaam, terwijl de gemeente Dronten, indien van belang, de beschikking kreeg over een kopie van deze archiefbescheiden.
De hierboven omschreven archiefbescheiden bevonden zich in het semistatisch archief van de gemeente Dronten en waren voornamelijk zaaksgewijs geordend en toegankelijk gemaakt door middel van een dossierinventaris. Deze dossierinventaris was samengesteld volgens de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De archiefbescheiden waren in dozen, volgens een numeriek systeem, weggezet.
Er had geen splitsing van de periode 1955-1971 en het overige archief plaatsgevonden. Voordat met de inventarisatie kon worden begonnen moest het archief nog gesplitst worden van het overige archief.
Uit dit archief is weinig vernietigd. De unieke bestuursvorm van het openbaar lichaam en het ontstaan van de gemeente Dronten hebben hierbij zeker een belangrijke rol gespeeld. Van de archiefbescheiden die vernietigd zijn, zijn processen-verbaal van vernietiging in het archief van de gemeente Dronten aanwezig.
Het archief bevat onder andere een serie hinderwetvergunningen (ongeveer 1œ m1) afgegeven door het openbaar lichaam. Deze hinderwetvergunningen zijn onder de inventarisnummers 152-297 opgenomen in bijlage 1.
In deze inventaris is tevens opgenomen de serie bestekken (ongeveer 8 m1) afkomstig van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Deze bestekken hebben betrekking op objecten, waarvan het beheer met ingang van 1 januari 1972 door de directeur van de RIJP is overgedragen aan het gemeentebestuur van de gemeente Dronten. Het proces-verbaal van overdracht van deze bestekken is in het archief van de gemeente Dronten aanwezig. De bestekken maken deel uit van het archief van de dienst publieke werken. Daar deze bestekken regelmatig opgevraagd worden zijn ze door mij geïnventariseerd en onder de inventarisnummers B1-B382 opgenomen in bijlage 2.
Het archief van de dienst publieke werken, waaronder ook de bouwvergunningen en de tekeningenbestanden vallen, moet nog beschreven en toegevoegd worden aan deze inventaris.
Verder zijn twee lijsten opgenomen met respectievelijk de overgedragen dossiers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) zonder besteknummers (bijlage 3) en de dagboeken van de opzichter met besteknummers (bijlage 4).
De huidige plaats van het archief van het openbaar lichaam, voor zover niet specifiek betrekking hebbend op de afzonderlijke gemeenten, is bij de gemeente Almere. De archiefbescheiden over de periode 1955-1971 die bij het openbaar lichaam zijn gebleven zijn ook beschreven en geïnventariseerd en van Almere naar de rijksarchiefbewaarplaats in Lelystad overgebracht (de officiële overdracht moet nog plaatsvinden).
De begrotingen, grootboeken en rekeningen zijn opgenomen in die inventaris.
De registers van de burgerlijke stand en bevolking bevinden zich in Almere.
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Er is wel veelvuldig gebruik gemaakt van metalen hechtmechanismen, deze zullen worden verwijderd als het archief wordt omgepakt in zuurvrije mappen en dozen. [in 2011 voltooid]
Nadat alle bewerkingen voltooid zijn zal het archief formeel worden overgedragen. [eveneens in 2011 gerealiseerd]
De omvang van het archief voor inventarisatie was ongeveer 19 m1 en na de inventarisatie ongeveer 17 m1.
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Bronnen
5. Bijlage: De landdrosten en secretarissen welke werkzaam zijn geweest in de periode 1955-1971.
Inventaris
1. Organisme
2. Taakuitvoering
Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1955-1971
Omvang in m.:
18,25
Auteur toegang:
Lankamp-Tolsma, L.C.M.
Auteur:
Lankamp-Tolsma, L.C.M.
Openbaarheid:
Openbaar
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS