Collectie

Het Flevolands Archief beheert 350 collecties, onder andere een AVM collectie, een bibliotheek met 3800 titels en een papieren archief. Daarnaast vindt u bij ons 50.000 kaarten en tekeningen en ruim 23.000 akten van de Burgerlijke Stand. Een deel hiervan vindt u hieronder online. Voor foto’s verwijzen we u naar de website van Nieuw Land Erfgoed. Let op: op deze website staat ook de collectie van Batavialand.

Attentie:

  • De inventarisnummers 1 – 2060 van collectie 726 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1936) 1962 – 1988 (1996) zijn van 18 december 2017 tot en met 24 februari 2018 niet beschikbaar voor raadpleging vanwege digitalisering buitenshuis.
  • De inventarisnummers 2061 – 5273 van collectie 726 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1936) 1962 – 1988 (1996) zijn van 5 februari 2018 tot en met 21 april 2018 niet beschikbaar voor raadpleging vanwege digitalisering buitenshuis.
Uw zoekacties: (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente...
 
 
Archiefblokgegevens
Archiefbloknummer: 128.2
Aarchiefbloknaam: Burgerlijke Stand Flevoland
Begin-/eindjaar: 1951 - 1960.
Aanvraaginstructie
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige terminals.
nummer toegang: 128.2 (punten ook intikken!)
inventarisnummer:…(dit is het nummer uiterst links van de beschrijving).
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijksarchief in Flevoland, het archief B.S. Flevoland 1951 - 1960 inventarisnr. …
VERKORT:
RAFL, B.S. Flevoland 1951 - 1960 inventarisnr. …
Inleiding
Begrip burgerlijke stand
Invloed van de Franse bezetting
Soorten registers van de burgerlijke stand
Toegangen op de registers
Kennisgevingen van latere vermeldingen en kantmeldingen in de registers
Openbaarheid van de registers
Verantwoording van de bewerking
Opdrachtgever van de bewerking was de Centrale Justitiële Documentatie (CJD) van de Directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie. De dubbelen werden geleverd vanuit de centrale archiefbewaarplaats te Schaarsbergen.
Er is niet geselecteerd ter vernietiging, dus alle aangeleverde archiefbestanddelen zijn bewaard, materieel verzorgd en door beschrijving toegankelijk gemaakt. De omvang van het blok Burgerlijke Stand Flevoland 1951-1960 is 1,625 meter.
Na bewerking en inventarisatie zijn de bestanden en de toegang daarop overgebracht naar het Rijksarchief in Flevoland te Lelystad.
De indeling van de toegang op de dubbelen van de burgerlijke stand in de provincie is per blok, in dit geval blok 1951-1960, vervolgens op rubriek (registers op geboorten, registers op huwelijken en echtscheidingen, registers op overlijden, tienjaarlijkse/vijfjaarlijkse klappers op voornoemde registers en kennisgevingen van latere vermeldingen) en binnen de rubriek alfabetisch op gemeentenaam en tenslotte per gemeente chronologisch op jaar.
Handleiding voor de gebruiker van bepaalde archiefbestanddelen
Inleiding
Raadpleging van archiefbestanddelen
Registers en de akten die ze bevatten
Tienjaarlijkse tafels of alfabetische indices of klappers op de registers
Kennisgevingen van latere vermeldingen
Praktijkvoorbeeld
Kenmerken
Datering:
1951 - 1960
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS